Цялостна нова корпоративна идентичност и стил, дизайн на лого, дизайн и разработка на уеб сайт за TBI Info

TBI Info e част от Vienna Insurance Group и е златен партньор на Oracle. Предметът на дейност на фирмата е разработка, внедряване и поддръжка на интегрирани софтуерни решения за управление на бизнеса.

Създадохме изцяло нова корпоративна идентичност на TBI Info, която да отразява новата собственост, структура и визия на компанията. Проектът включва дизайн на ново лого, корпоративна идентичност, слоган, дизайн и разработка на нов уеб сайт.

Обратно Посети уеб сайта