Дизайн на лого, дизайн и разработка на уебсайт за Capital Renaissance

„Capital Renaissance” LTD е международна компания фокусирана в търговията с тютюн на глобално ниво, както и в производството и преработването на тютюн.

Създадохме дизайн на ново лога и нов корпоративен уеб сайт за Capital Renaissance.

Обратно Посети уеб сайта